BouwieMediaCreations pijltje
BouwieBrainstorm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BouwieMediaCreations Woordenlijst

Woorden  Verklaring 

duurzaamheid en energiebesparing 

geschikt om lang te bestaan, het milieu niet of weinig belastend, eerbied voor het (ons) milieu 

3D animaties 

plaatjes die ruimtelijk zijn om te zien, driedimensionaal beeld 

advertentie 

aankondiging in een krant, tijdschrift enz., niet tot de redactionele inhoud behorend, wervende uiting. 

audiovisuele bedrijfspresentaties 

presentaties over het bedrijf met beeld en geluid 

autobelettering 

het vermelden van naam, logo en telefoonnummer op een bedrijfsauto 

bedrijf 

inrichting voor de uitoefening van een bepaalde tak van industrie, handel enz. 

bedrijfsfilms 

film over reilen en zeilen van een bedrijf 

bedrijfskleding 

werkkleding, verstrekt door het bedrijf 

bewustzijn 

vermogen tot besef, tot weten en erkennen van het bestaan van zichzelf en van de wereld 

bouwen

in elkaar zetten 

briefpapier 

postpapier, bedoeld voor (zakelijke) correspondentie 

brochure 

vlugschrift, geschrift van kleine omvang 

CO2 compensatie

het goedmaken van de uitstoot van CO2 door middel van bijvoorbeeld aanplanten van bomen 

commercials 

advertenties op tv 

commerciële 

gebaseerd op het maken van winst 

communicatie 

openbare aanprijzing om de afzet van goederen of diensten te bevorderen 

communicatiemiddel

middel van omgangsverkeer in de ruimste zin 

communicatieadviseur

persoon die advies verstrekt op het gebied van uitwisseling van informatie 

compatibel

verenigbaar, werkbaar op vele oparating platformen; Mac, Windows, Unix 

compositing 

samenstellen 

consequente toepassing

noodzakelijk uit het voorgaande voortvloeiend of naar aangenomen beginselen handelend of redenerend 

Content Management Systeem (CMS)

systeem waarmee gemakkelijk inhoud van een website kan worden aangepast, hierbij hoeft geen kennis van internet of websites te worden aangesproken 

design

ontwerp 

diensten

het verrichten van werkzaamheden 

digitaal drukwerk 

drukwerk dat digitaal wordt aangeboden en verwerkt door een drukkerij 

digitale media

alle uitingen die op computers worden gedaan 

doelgroep 

groep waarop een initiatief gericht is 

duurzame

geschikt om lang te bestaan, lang aanhoudend 

e-mail

digitale post via internet 

gebruiksvriendelijk

makkelijk en duidelijk in het gebruik 

editing 

bewerken 

eenvoudig 

simpel 

eerlijke bank

volledig betrouwbaar, geen zaken met bijvoorbeeld wapenhandel 

enveloppen 

omslag voor brieven 

filosofie 

gedachtegang die aan iets ten grondslag ligt 

Flash (Adobe) 

programmeertaal voor websites waarmee vooral beweging te creëren is 

Flash games

spelletjes op de computer te spelen die in Flash zijn gemaakt 

folder 

vouwblad met informatie of reclame 

gedrukt 

alles wat dmv een pers op papier e.d. wordt overgebracht 

gerecycled & FSC papier 

papier dat uit afval is teruggewonnen en opnieuw voor gebruik geschikt gemaakt, FSC is een keurmerk voor papier waarmee gegarandeerd wordt dat het hele papierproductieproces milieubewust en milieuvriendelijk is gedaan. 

grafisch

schriftelijk, in tekening 

grafische vormgeving

schriftelijke, in tekening gemaakte ontwerpen 

groene stroom 

stroom die is opgewekt door natuurkrachten zoals water, wind en zon 

html

programmeertaal voor websites 

huisstijl 

visuele presentatie van een bedrijf of inrichting op drukwerk 

huisstijlrichtlijnen

aanwijzingen voor een te volgen gedrag met betrekking tot de huisstijl 

identiteit 

dat wat eigen is aan een persoon 

imago 

image, het beeld dat mensen zien 

instructiefilm 

film die aanwijzingen geeft van wat gedaan, of hoe gehandeld moet worden 

internetbrowsers

programma's waarmee op internet naar webpagina's gezocht en gekeken kan worden 

ledenadministratie 

bijhouden van ledeninformatie via een toepassing op internet 

lettertype gebruik

lettersoort 

lichtbakken 

bak waarin een of meer lampen zijn aangebracht bijvoorbeeld voor etalagebelichting 

logo 

beeld- en woordmerk dat uit een of meer afbeeldingen en/of letters gevormd is 

marketing

het opstellen van plannen voor de vergroting of de handhaving van de afzet, marktanalyse 

marketingafdeling

afdeling in een bedrijf die alle reclame en communicatie verzorgt 

media

middelen tot overdracht en verspreiding van kennis en informatie 

offerte-generatie

het automatisch samenstellen van offertes door een computer 

omroepwereld

de wereld van radio en televisie 

ondernemer

iemand die in een tak van handel of bedrijf zelfstandig, voor eigen risico, werkt. 

online applicaties

programma's op de computer die vanaf internet bediend kunnen worden, installatie op eigen computer niet nodig 

online media

uitingen die op computers kunnen worden bekeken 

online streaming video 

video film die te bekijken is op een websitepagina 

ontwerpen

uitdenken en in schets brengen 

open source 

voor iedereen te gebruiken programmeertechnieken 

powerpoint

programma waarin digitale presentaties kunnen worden gemaakt en getoond 

presenteren 

voorstellen, vertonen 

presteren 

tot stand brengen, verrichten 

produceren 

voortbrengen, vervaardigen 

producten

voortbrengsel van natuur, arbeid of nijverheid, kunst of een chemisch proces 

professionele

gemaakt door vakmensen 

publieke omroepen 

openbare tv 

reclameboodschap

openbare aanprijzing om de afzet van goederen of diensten te bevorderen 

restyling

bestaande ontwerpen aanpassen en in een lijn brengen 

screendesign 

het ontwerp van het schermbeeld 

site

het geheel van webpagina's die bij elkaar horen op internet 

televisieprogramma's 

programma's die op tv worden uitgezonden 

televisievormgeving 

ontwerp speciaal voor televisie 

trots

het zelfgevoel dat het volbrengen van iets groots of het bezit van iets moois geeft 

TV producenten 

mensen die televisieprogramma's maken 

video opnames 

met een camera opnemen van videofilm 

videoproductie 

voortbrenging, vervaardiging van de video 

visitekaartje 

naamkaartje waarmee men zich o.a. laat aandienen, persoon of zaak die een eerste indruk geeft van een organisatie en dergelijke 

visuele communicatie

communicatie waarin of waarbij de nadruk valt op het zien of het zichtbare 

voorlichtingsfilm 

film die informatie of inzicht geeft 

vormgeving 

het brengen, ontwerpen in een bepaalde vorm, resultaat van het ontwerpen 

webdesignbureau

bedrijf dat ontwerpen maakt voor uitingen op internet 

websites 

presentatie op internet 

zakelijke dienstverlening 

het verlenen van diensten die betrekking hebben op een zaak of zaken 

zon

hemellichaam dat licht en warmte uitstraalt, het centrale lichaam in het zonnestelsel waar de aarde deel van uitmaakt 


   
BouwieMediaCreations    Postbus 30210    1303 AE Almere    (036) 844 27 23